Kom ik in aanmerking

Als het verschil tussen uw vaste inkomsten en uw vaste uitgaven (zoals licht, gas, huur, belasting, aflossing schulden) per maand lager is dan €135 voor het huishouden, plus €90 per persoon, dan komt u in aanmerking voor een voedselpakket.

Komt u in aanmerking voor een pakket, dan is dat steeds voor periodes van 13 weken. Na 13 weken wordt opnieuw beoordeeld of u nog aan de norm voldoet. In principe is de maximale duur van verstrekking van een voedselpakket voor een huishouden 3 jaar.