Klachten

Bent U een klant van de Voedselbank Utrechtse Heuvelrug?


Heeft u een klacht over een andere voedselbank die lid is of over een van de regionale distributiecentra of over de landelijke vereniging?

  • U kunt uw klacht doorgeven aan het bestuur door een email te sturen naar info@voedselbankutrechtseheuvelrug.nl, Wij nemen dan contact op met het bestuur van die andere voedselbank, dat regionale distributiecentrum of bij de landelijke vereniging.

  • Als de klacht over de andere voedselbank of over het regionale distributiecentrum niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunnen we een verzoek om bemiddeling indienen bij de landelijke vereniging (Voedselbanken Nederland). Voedselbanken Nederland komt dan in actie en zal proberen samen met alle betrokkenen een oplossing te zoeken waarin iedereen zich kan vinden.

  • Als de bemiddeling niet tot een positief resultaat leidt of als wij om welke andere reden ook niet tevreden zijn over de afhandeling van de klacht, kunnen we een verzoek om arbitrage indienen bij het onafhankelijke Arbitragecollege Voedselbanken Nederland dat een bindende uitspraak doet.


Bent U vrijwilliger bij de Voedselbank Utrechtse Heuvelrug en heeft u een klacht die verband houdt met uw werk als vrijwilliger daar?

  • U kunt uw klacht indienen bij het bestuur door een email te sturen naar info@voedselbankutrechtseheuvelrug.nl.

  • Als uw klacht over niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt U een verzoek om bemiddeling indienen bij de landelijke vereniging (Voedselbanken Nederland). De klacht kan worden gestuurd aan het adres klachten@voedselbankennederland.nl. Voedselbanken Nederland komt dan in actie en zal proberen samen met alle betrokkenen een oplossing te zoeken waarin iedereen zich kan vinden.


Bent U leverancier van de Voedselbank Utrechtse Heuvelrug en heeft u een klacht over onze voedselbank?

  • U kunt uw klacht bij het bestuur van de Voedselbank Utechtse Heuvelrug indienen door een email te sturen naar info@voedselbankutrechtseheuvelrug.nl.

  • Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt U een verzoek om bemiddeling indienen bij de landelijke vereniging (Voedselbanken Nederland). De klacht kan worden gestuurd aan het adres klachten@voedselbankennederland.nl . Voedselbanken Nederland komt dan in actie en zal proberen samen met alle betrokkenen een oplossing te zoeken waarin iedereen zich kan vinden.

  • Als de bemiddeling niet tot een positief resultaat leidt, kunt U een klacht indienen bij het onafhankelijke Arbitragecollege Voedselbanken Nederland dat een bindende uitspraak doet. Ook deze klacht kunt U indienen via het adres klachten@voedselbankennederland.nl . De klacht wordt dan doorgezonden aan de secretaris van het college.