ANBI

De Stichting Voedselbank Utrechtse Heuvelrug heeft een ANBI-erkenning van de belastingdienst. Dit houdt in dat uw gift aan de Stichting Voedselbank Utrechtse Heuvelrug in aanmerking komt voor aftrek van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

Bankrekening: NL27RABO0170802019 t.n.v. 

Stichting Voedselbank Utrechtse Heuvelrug te Doorn