Financiële steun

De voedselbank krijgt geen structurele financiële ondersteuning. Voor het bekostigen van de huur, energie, verzekeringen en het transport (koelbus) is de voedselbank volledig afhankelijk van giften, nalatenschappen of financiële sponsoring. Uw hulp is nodig om de voedselbank draaiende te houden. Uw financiële steun komt voor 100% ten goede aan werk van de voedselbank. Niemand bij de voedselbanken wordt betaald.

Wilt u op regelmatige basis financieel bijdragen, neemt u dan per email contact op met de penningmeester: info@voedselbankutrechtseheuvelrug.nl

De Stichting Voedselbank Utrechtse Heuvelrug heeft een ANBI-erkenning van de belastingdienst. Dit houdt in dat uw gift aan de Stichting Voedselbank Utrechtse Heuvelrug in aanmerking komt voor aftrek van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Bankrekening: NL27RABO0170802019 t.n.v.

Stichting Voedselbank Utrechtse Heuvelrug te Doorn

Onze sponsoren: